Kunnskapsutvikling og deling

Kuset Internasjonal Sveisekonstruktør er basert på en kombinasjon av samlinger og nettbasert undervisning.

Det er inngått samarbeidsavtaler med bla. Weld on Sweden for deling og gjennbruk av nye metoder og digitale læreressurser. IWSD vil bli tilbudt som ett felles kurs som både norske og svenske studenter følger sammen. Dette sikrer gjenbruk innen undervisningsopplegg i Sverige.

Gjennom Norsk Industri er sveisesimulatoren distribuere og delt med yrkesskoler i Norge.

Kursutviklingen har vært og er et samarbeid mellom Norsk Industri, norske industribedrifter og kompetansemiljø innen sveisefaget. I tillegg er det etablert en positiv kontakt og samarbeid med svenske aktører, noe som har medført at noen av lærekreftene hentes inn fra Sveriige. I tillegge deles nye metoder, simulatorløsninger og kursmateriale med tanke på at det gjenbrukes i tilsvarende type utdanning for industribedrifter i Sverige.

Utdannelsen er vinklet mot behovene til industrien i Norge. Kursinnholdet vil benytte praktiske industrieksempler i undervisningen. En nyutviklet sveisesimulator vil anvendes i en rekke sammhenger. Dette gjelder for eksempel for å evaluere kostnadskonsekvensene av en konstruktiv utforming av konstruksjonstegningene. Flere foredrag har vært og skal holdes om utdanningen i samarbeid med Norsk Sveiseteknisk Forbund. En egen brosjyre er utarbeidet i samarbeid med Norsk Industri og denne er distribuert til alle bedriftsmedlemmer og kontakter. Prosjektet har på denne måte oppnådd god spredning nasjonalt.

Gjennom internasjonalt samarbeid har flere opplæringsorganisasjoner fattet betydelig interesse for prosjektet. Det arbeides nå med å etteablere et internasjonalt prosjekt som skal utnytte resultatene fra Sveis-IT  i opplæring av konstruktører i blant annet Romania, Ungarn og Slovakia. Det er spesielt industritilpassningen, bruken av fleksible studieformer, og delingen av læringsressurser og metoder, som er interesant for europeiske sveiseutdanninger. 

SRS 2.0, PELE 1.5, Eval 1.0 and iLike 1.0 are available for use.