Organisering av kurset

 For å få tildelt diplom i henhold til Europen Welding Federation sine guidelines, må følgende moduler må være bestått:

 
Strength of Materials
 
Design of Welded Joints
Desing of Welded Plate Structures
 
 

Ved i tillegg å avlegge eksamen i

 

og gjennomføre en prosjektoppgave i egen bedrift, tildeles en videreutdanning på 30 studiepoeng fra HiST i Trondheim.

 

SRS 2.0, PELE 1.5, Eval 1.0 and iLike 1.0 are available for use.