Nordic NVL-Conference about Mobile Learning - Experiences and Challenges, Oslo

2012-10-31

Handelshøyskolen BI, NFF and Mobil skole will be arranging a one-day conference about mobile learning in Oslo on October 31, 09:30-15:30. The location will be Handelshøyskolen BI, by Nydalen metro station i Oslo. HiST is going to have an exhibition there, and a demo of the online Student Response System (SRS) and the online Peer Learning Assessment Services (PeLe).

Additionally, Centrum for Flexible Learning from Söderhamn, Sweden, will be presenting their experiences of using SRS and PeLe in Sweden. HiST and CFL are currently disseminating use of mobile technology and in particular response systems in several European countries in the ongoing Global SRS project and the ongoing KA3-ICT project Done-IT

 

PROGRAM (in Norwegian)

0900 Registrering/kaffe/besøke stands
0930 Velkommen, June M. Breivik, Utviklingssjef e-læring, Handelshøyskolen BI
0935 Åpning v/Stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp)
0945 Bruk av mobiltelefon i utdanning – tanker/planer/ideer v/Torbjørn Meling, BI Learning Lab
1005 Erfaringer fra prosjektet Det digitale Nord (Nordpluss prosjekt) - en modell hvor underviserne selv kan legge ut eget undervisningsmateriell på smarttelefon. Kaj Engen Nielsen, VUC Sønderjylland (DA), Kurt Johansson/Jan Larsson, Hermods (SE) og Torhild Slåtto, NFF (NO)
1045 Pause/Besøke stands
1100 Introduction to “UNESCO Policy and Guidlines for Mobile Learning”, Mr Fengchun Miao, Head of the ICT in Education team/UNESCO (Discussion)
1130 Respons på 1-2-3 - Hvordan kan studenter og lærere få sanntids tilbakemelding om effekten av læring: i klasserommet, under arbeid med øvinger eller tester, eller på eksamen? v/John B. Stav, Høgskolen i Sør-Trøndelag
1210 Erfaringer av Peer Learning Assement system og SRS /Sven-Olof Larsson CFL/Söderhamns kommun, Sverige

1230 Lunsj/Besøke stands
1330 Erfaringer og utfordringer med bruk av mobiltelefon i opplæring av voksne, Kari Anna Sandvik, Alven
1330 Pilot project on mobile learning in tourisme Iceland. María Guðmundsdóttir, The Icelandic Tourist Industry Association (SAF)
1355 Ta eksamen i vgs ved hjelp av mobilen! Erfaringer med bruk av mobiltelefon i undervisning. v/ Anne-Kirsten Upsaker, Campus Moss
1420 Pause/Besøke stands
1445 Forsvaret og mobil læring - Prosjekterfaringer v/Ramin Darisiro, FHS
1510 Pedagogisk bruk/beredskap og framtid v/Bjøtn Botten og Trond Reite, Mobilskole AS

Påmelding på e-post til kjendlie@nade-nff.no innen 20. oktober. NB! Husk å oppgi navn, organisasjon, mobiltelefonnummer, epost og evnt. fakturaadresse i påmeldingen. Konferanseavgift (kr 200,-) kan betales kontant ved konferansestart, eller oppgi fakturaadresse.
Mobiltelefon må medbringes på konferansen.
15.09.2012
 

 

SRS 2.0, PELE 1.5, Eval 1.0 and iLike 1.0 are available for use.